Skadeutredning
Byggkonsult- och ingenjÖrsfÖretag med verksamhet i vÄstra Sverige

med utgångspunkt från vår bas i Uddevalla kommun

Skadeutredning

En skadeutredning görs i de fall det finns misstanke om en skada eller ett fel på en byggnad. Vid skadeutredningen görs en besiktning för att hitta orsaken till problemet och för att kontrollera att den som byggt huset utfört ett korrekt arbete.

Fronton AB vänder sig till både privatpersoner och fastighetsägare med både undersökning av fastighet till förslag på åtgärder.

Fronton AB erbjuder även tjänster inom hustvister, skadeutredningar och liknande i samarbete med advokater. Vi har lång erfarenhet av att skriva bra rapporter som är lätta att förstå.

Vi har även erfarenhet från domstolsförhandlingar. Björn Hindrum är certifierad besiktningsman.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss vid frågor eller vidare info!

Våra kontaktuppgifter »