Kontrollansvarig
Byggkonsult- och ingenjÖrsfÖretag med verksamhet i vÄstra Sverige

med utgångspunkt från vår bas i Uddevalla kommun

Kontrollansvarig

Fronton AB är certifierad kontrollansvarig enligt nya PBL för både behörighet N (nybyggnad och ändring av en- eller tvåbostadshus) och behörighet K (projekt av komplicerad art som till exempel byggnader med fler än två våningar, byggnader med stora spännvidder och vindkraftverk), vilket innebär att vi kan hjälpa er med allt som rör kvaliten på ert bygge, från bygglovshandlingar till inflyttning.

Byggherren måste utse en kontrollansvarig (KA) vid alla byggarbeten som kräver bygglov enligt Plan- och bygglagen (PBL). Den kontrollansvariges huvuduppgift är att kontrollera så att byggherren tar sitt ansvar och slutför byggnationen enligt Plan- och bygglagen och andra bestämmelser.

 

Välkommen att kontakta oss vid frågor eller vidare info!

Våra kontaktuppgifter »