Byggkonsult- och ingenjÖrsfÖretag med verksamhet i vÄstra Sverige

med utgångspunkt från vår bas i Uddevalla kommun

Byggarbetsmiljösamordnare

Vid varje bygge måste byggherren utse en byggarbetsmiljösamordnare som har till uppgift att undersöka vad det finns för risker på bygget och hur man kan undvika dom. Detta skrivs ned i en arbetsmiljöplan.

Planen omfattar både arbetet med planering och projektering inför bygget liksom arbetet under utförandets gång.

Björn Hindrum är utbildad byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P och BAS-U) och har kompetens att ta fram arbetsmiljöplaner för hela bygget.

Kontakta oss

Kontakta oss vid frågor eller vidare info!
Våra kontaktuppgifter »


Arbetsmiljöverket


Läs mer på Arbetsmiljöverket »