Överlåtelsebesiktning
Byggkonsult- och ingenjÖrsfÖretag med verksamhet i vÄstra Sverige

med utgångspunkt från vår bas i Uddevalla kommun

Överlåtelsebesiktning

När du skall köpa ett hus har du en skyldighet att kontrollera husets tekniska kvalitet mycket noga. Oavsett om du själv är byggsakkunnig eller ej är det alltid en fördel att anlita en oberoende besiktningsman att undersöka huset noggrant.

Vi är medlemmar i SBR


Vi är medlemmar av SBR, Svenska Byggingenjörers Riksförbund, vilket garanterar dig att du får en bra besiktning utförd på ett fackmässigt sätt. Det är också säkert för dig tack vare en bra konsultansvarsförsäkring som tecknas via SBR.

Först görs en okulär besiktning av huset där alla åtkomliga ytor besiktas. Alla sinnen används vid besiktningen, ögon, lukt, känsel, balanssinne och hörsel. Besiktningsmannen lägger ihop information från observationer på flera ställen i huset. Meningen är att du ska få en god kännedom om husets byggtekniska status.

Några dagar efter besiktningen får du ett utlåtande där alla väsentliga fel antecknas. Även risker för fel antecknas i utlåtandet om det är befogat. Med protokollet i din hand kan du sedan välja om du fortfarande vill köpa huset. Du kan också använda det i en prisdiskussion med säljaren.

Certifierad besiktningsman

Björn Hindrum är certifierad besiktningsman för överlåtelsebesiktningar.

 

Läs mer på SBR »


Läs mer på SP Sitac »