Entreprenadbesiktning
Byggkonsult- och ingenjÖrsfÖretag med verksamhet i vÄstra Sverige

med utgångspunkt från vår bas i Uddevalla kommun

Entreprenadbesiktning

Vid nästan alla byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader krävs enligt Allmänna Bestämmelser att beställaren kontrollerar entreprenaden vid mottagandet genom en besiktning.

Objektiv besiktning


En lämpad person utses till besiktningsman av beställaren. Besiktningsmannens uppgift är att på objektiva grunder undersöka och bedöma hur väl utförandet av entreprenaden följer kontraktet.

Det innebär ett stort ansvar att besiktiga en entreprenad och är därför viktigt att besiktningsmannen innehar såväl teknisk och juridisk kompetens, som erfarenhet och omdöme. 

 

Erfarenhet och kompetens

Fronton AB har arbetat med entreprenadbesiktningar av olika typer av entreprenader i många år och är godkänd besiktningsman av SBR samt certifierad genom SP/Sitac.

 

Läs mer på SBR »


Läs mer på SP Sitac »